Personalia:
Eva Kristina Hjortblad
Född: 25 november 1962 i Stockholm
Civilstånd: Gift med Pelle
barn: Edward (född dec 1994) & Betty (född nov 1997)
adress: Lingonbackarna 33, 142 64 Trångsund
tel: +46 708 500 440
e-mail: eva.hjortblad@moonlight.se
Utbildning:
sep-83 - dec-86 Civilekonom, inriktning redovisning/revision
Stockholms Universitet
sep-78 - maj-81 Gymnasieekonom, kameral linje
Fredrika Bremer-skolan
Erfarenhet:
23 år med redovisnings-/ekonomi-erfarenhet
14 år som ekonomichef (controlling & accounting)
12 år som inom den finansiella sektorn
10 år inom internationella företag
4 år i börsnoterat bolag som CFO
4 år som redovisningschef
3 år som business controller
Medverkat i en börsnotering
Medverkat i en bankoktroj-ansökan
Arbeten:
sep-07 - FOREX Bank AB
- Bank- och valutaväxlingsbutiker i Norden
Controllerchef med ansvar för FOREX Banks verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland samt dotterbolaget X-change´s verksamhet i Sverige och Danmark, totalt 113 butiker. Samarbetar nära med Retail Sverige och Retail Norden och är aktiv i bankens samtliga framåtriktade projekt. Ansvar för extern och intern rapportering (årsredovisning, delårsrapport, rapportering till FI, rapport till ledning & styrelse). Personalansvar för som minst 3 och som mest 10 personer.
jul-07 - aug-07 Moonlight Management AB
- Konsultverksamhet via eget bolag (Moonlight Management AB)
jan-06 - jun-07 Deseven AB
- Riskkapitalbolag, ägs av 6 partners
CFO för bolagen inom Deseven-koncernen samt i en konsultroll mot portföljbolagen, totalt ett 15-tal bolag med verksamheter inom områdens spel, it, film, nöje, CRM mm, personalansvar för 3 personer, rapportering (bokslut, resultatutfall, likviditet, prognoser) till partners respektive vd:arna i portföljbolagen, skatter, HR-frågor, moms, etableringar utomlands.
aug-05 - jan-06 Catella Corporate Finance AB
- Rådgivare i fastighetstransaktioner
Ekonomi- och administrativ chef, personalansvar för 12 personer, varav 3 på ekonomi och 9 på övriga administrativa poster, med i ledningsgruppen, täta kontakter och samarbete med Catella Holding (moderbolaget), skattefrågor, personalfrågor.
nov-04 - jul-05 Lexmark Sweden
- Internationellt företag med 12000 anställda som säljer skrivare och tillbehör till företrädesvis större företag
Mammaledighetsvikariat som Ekonomichef, ingick i ledningsgruppen, rapportering till huvud- kontor i Frankrike, prissättning, kalkylering, personalansvar för 3 personer.
nov-98 - okt-04 Nordnet AB (publ)
noterat på O-listan på Stockholmsbörsen
- Nordens största internetmäklare med ett utbud av finansiella tjänster på ett modernt sätt. Erbjuder handel med aktier, optioner, warranter och fonder via Internet samt ett spektrum av andra tjänster. I koncernen fanns även ett försäkringsmäklarföretag. Ca 90 anställda.

Ekonomichef , med ansvar för koncernens ekonomi-funktion inklusive all rapportering internt och externt, personalansvarig för 5 personer (tidigare 15), ingick i koncernledningen, deltog i flera förvärvs- och samgåendeprocesser liksom implementering av nytt ekonomisystem, aktivt delaktig vid börsintroduktion samt oktroj-ansökan.
jan-93 - aug-97 Borgkronan AB
- db i Retriva / Securum-koncernen, ägt av Catella från jun- 96 - Ägarbolag för svenska mindre och medelstora rörelsedrivande bolag
Ekonomichef; utveckling av rapportering & rutiner, månads- & årsbokslut för mb samt koncern, kapitalfrågor vid företagsrekonstruktioner i svenska & utländska företag, främst hotell med såväl operativa som finansiella frågor. Övrig administration, personalfrågor, skatter, försäkringar mm (föräldraledig dec 94 - sep 95)
okt-90 - okt-92 Inca Invest AB - privatägt
-Investmentbolag, investeringar i främst utländska hotell- och fastighetsbolag

Redovisningsansvarig; rapportering från utländska db, controllerfunktion, del & årsbokslut för mb samt koncern.
aug-87 - sep-90 Marsh & McLennnan Sweden AB - db i amerikansk världsomspännande koncern
- Försäkringsmäklarföretag

Redovisningsansvarig, utveckling av rutiner i snabbt växande företag, rapportering till mb i i USA, personalfrågor, del- & årsbokslut
jan-87 - jul-87 Reveko Revisionsbyrå AB
- Revisionsbolag

Revisorsassistent
sep-81 - dec-86 Folksam International Insurance Co Ltd
- Återförsäkringsbolag

Redovisning mottagen återförsäkring (tjänstledig för studier sep 83 dec 86)
Språk:
Engelska flytande i tal och skrift, tyska i tal
Referenser:
Referenser kan lämnas på begäran
Intressen / Personligt:
Resor till solen, städer och (de lätta) skidbackarna , hem och hus, umgås med familjen och vänner