Här finns samlad erfarenhet och kompetens, dels inom Software-as-a-Service, s k Cloud-tjäster, dels inom finansiell styrning och redovisning.

Inom Cloud-tjänster kan vi bidra med allt från finansieringslösningar, verksamhetsstyrning, försäljnings- och marknadsstrategier till rent operativa frågor.

Inom finansiell verksamhet har vi lång och djup kunskap när det gäller redovisning, rapportering, bokslut och regelverk för bank och finans.

Vi har lång och djup erfarenhet inom finansiell verksamhet när det gäller redovisning, rapportering, bokslut och affärsstöd (business control).

Vi är:
Pelle Hjortblad, 20 års erfarenhet från IT och telekomverksamhet med fokus på försäljning, marknadsföring och organisation/ledarskap.
Titta gärna på min CV

Kontakt: pelle.hjortblad@moonlight.se
Telefon: +46 701 810110


Eva Hjortblad, 20 års erfarenhet från investmentbolag, finansiella institut samt bankverksamhet med fokus på redovisning, rapportering, och controlling.
Titta gärna på min CV


Kontakt: eva.hjortblad@moonlight.se
Telefon: +46 708 500440

Vi bedriver konsultation men innehar också styrelseposter inom ovanstående verksamheter.

Adress: Lingonbackarna 33, 142 64 Trångsund
Organisationsnummer: 556555-0679